Erfgoedlening

Voor 2024 is het maximumbudget intussen bereikt en kunnen er geen nieuwe aanvragen voor een erfgoedlening behandeld worden. Er wordt geen wachtlijst gemaakt.

De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet en kan worden gebruikt voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. De lening is niet bedoeld voor de aankoop van een onroerend goed.

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) beheert de erfgoedlening. PMV heeft jaarlijks een bedrag van maximaal 7 miljoen euro ter beschikking voor het toekennen van erfgoedleningen.

Welke werken komen in aanmerking?

  • restauratie- of renovatiewerken
  • werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming
  • nieuwbouwingrepen aan of aanleunend aan de erfgoedlocatie (inclusief uitbreiding)
  • ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie van het erfgoed te verbeteren

Er zijn twee types erfgoedleningen:

De erfgoedlening kan niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren. Je kan de erfgoedlening wel combineren met een andere (hypothecaire) lening voor hetzelfde onroerend goed.