Erfgoedlening

De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet en kan worden gebruikt voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. De lening is niet bedoeld voor de aankoop van een onroerend goed.

Welke werken komen in aanmerking?

  • restauratie- of renovatiewerken
  • werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming
  • nieuwbouwingrepen aan of aanleunend aan de erfgoedlocatie (inclusief uitbreiding)
  • ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie van het erfgoed te verbeteren

Er zijn twee types erfgoedleningen:

De erfgoedlening kan niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren. Je kan de erfgoedlening wel combineren met een andere (hypothecaire) lening voor hetzelfde onroerend goed.