Erfgoedlening - consumentenkrediet

Voor 2024 is het maximumbudget intussen bereikt en kunnen er geen nieuwe aanvragen voor een erfgoedlening behandeld worden. Er wordt geen wachtlijst gemaakt.

Voor wie

De erfgoedlening – type consumentenkrediet is bedoeld voor investeringen in onroerend erfgoed, in eigendom van particuliere eigenaars. De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet en kan worden gebruikt voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Voorwaarden

  • Het onroerend erfgoed is beschermd of opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.
  • Het project moet in orde zijn met de nodige vergunningen en toelatingen:
    • De werken aan beschermd onroerend erfgoed moeten uitgevoerd worden volgens de Onroerenderfgoedregelgeving. Wat dit juist inhoudt, lees je in de rubriek 'Ik wil werken uitvoeren aan erfgoed'. 
    • Voor werken aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, gelden bijkomende voorwaarden
  • De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20% van de totale kostprijs.
  • De intrestvoet voor leningen bedraagt op dit moment 1 procent.
  • De vaste looptijd bedraagt minimum 3 jaar en maximum 20 jaar.
  • Voor werken aan beschermd onroerend erfgoed geldt: het consumentenkrediet kan gecombineerd worden met een vermindering van de personenbelasting of een erfgoedpremie. De erfgoedpremie moet dan wel voor de aanvraag van de lening goedgekeurd zijn. Het premiebedrag wordt niet voor de lening in aanmerking genomen, de lening kan dus niet worden gebruikt voor prefinanciering.  Ook andere subsidies dan erfgoedpremies worden afgetrokken van het kredietbedrag. De erfgoedlening kan zowel worden gebruikt om het eigen aandeel van de premiegerechtigde ingrepen te dekken als om de niet-premiegerechtigde ingrepen te dekken. Werken aan vastgesteld bouwkundig erfgoed komen niet in aanmerking voor vermindering van personenbelasting of een erfgoedpremie.

Procedure

Je kan een erfgoedlening aanvragen bij PMV-Leningen door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen.

PMV-Leningen onderzoekt je aanvraag en neemt contact met je op.

Voor meer informatie over de leningsaanvraag, neem je contact op met PMV-Leningen via 02 229 52 30 of erfgoedlening@pmv.eu.