Erfgoedlening - investeringskrediet

Voor 2024 is het maximumbudget intussen bereikt en kunnen er geen nieuwe aanvragen voor een erfgoedlening behandeld worden. Er wordt geen wachtlijst gemaakt.

Voor wie

De erfgoedlening – type investeringskrediet is bedoeld voor investeringen in onroerend erfgoed in eigendom van ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen. De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet en kan worden gebruikt voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Voorwaarden

 • Het onroerend erfgoed is beschermd of opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.
 • Het project moet in orde zijn met de nodige vergunningen en toelatingen:
  • De werken aan beschermd onroerend erfgoed moeten uitgevoerd worden volgens de Onroerenderfgoedregelgeving. Wat dit juist inhoudt, lees je in de rubriek 'Ik wil werken uitvoeren aan erfgoed'. 
  • Voor werken aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, gelden bijkomende voorwaarden
 • De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20% van de totale investering.
 • De intrestvoet voor leningen bedraagt op dit moment 1 procent.
 • De vaste looptijd bedraagt minimum 3 jaar en maximum 20 jaar.
 • Je moet een bewijs kunnen voorleggen van aansluiting in hoofdberoep bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen wanneer je als kredietnemer de activiteit uitoefent in eigen naam (als natuurlijk persoon) OF van aansluiting in hoofdberoep bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen in hoofde van de zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder van de rechtspersoon of de rechtspersoon die optreedt als kredietnemer.
 • Voor werken aan beschermd onroerend erfgoed geldt: het investeringskrediet is niet cumuleerbaar met een erfgoedpremie, het eigen aandeel van de premiegerechtigde ingrepen kan dus niet gefinancierd worden met de erfgoedlening. Voor andere werken waarvoor men geen erfgoedpremie heeft ontvangen, kan men wel een investeringskrediet aanvragen. Eventuele andere subsidies worden afgetrokken van het kredietbedrag.

Procedure

Je kan een erfgoedlening aanvragen bij PMV-Leningen door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen, samen met een Excelbestand met het investerings- en financieringsplan.

PMV-Leningen onderzoekt je aanvraag en neemt contact met je op.

Voor meer informatie over de leningsaanvraag, neem je contact op met PMV-Leningen via 02/229 52 30 of erfgoedlening@pmv.eu.