Erfgoedpremie

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor werken aan beschermd onroerend erfgoed, goederen in de overgangszone bij beschermd erfgoed en goederen in een erfgoedlandschap. Er zijn twee procedures:

  • de eenvoudige standaardprocedure, waarbij maximaal 250.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de premie.
  • de oproep, voor projecten die passen binnen één van de gelanceerde thema’s.

Tot 10 december 2020 kon je ook een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure aanvragen. Wie vragen heeft over een lopend dossier volgens de bijzondere procedure, vindt alle informatie over de procedure, start van de werken en uitbetaling op deze pagina.

Elke procedure kent een verschillend verloop en verschillende voorwaarden. Voor meer info klik je hierboven door naar de gewenste premie. Maar lees eerst nog even de informatie hieronder:

Geen cumulatie

Vraag je een erfgoedpremie aan, dan kan je voor dezelfde werken geen vermindering van de personenbelasting of verlaging van het verkooprecht of de schenkbelasting aanvragen.

Premiepercentages

Hoeveel de premie bedraagt hangt onder meer af van het type erfgoed en het type eigenaar. Lees meer over de verschillende premiepercentages op de volgende pagina. 

Welke werken komen in aanmerking?

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor:

  • regulier onderhoud, als deze werken opgenomen zijn in de vastgestelde lijst van forfaitaire werkzaamheden
    bijvoorbeeld het schilderen van ramen, het herstellen van pannen aan het dak, het snoeien van bomen
  • werken in functie van behoud en herwaardering van de erfgoedkenmerken en elementen
    bijvoorbeeld steenvervanging, steenversteviging, vervangen van dakbedekking, een behandeling tegen opstijgend vocht, herstellen van historisch schrijnwerk, ruimen van waterpartijen, herstel van oeverbeschoeiing, heraanplanten van een historische dreef

Voor erkend open erfgoed kan je een bijkomende premie van 20% aanvragen voor ontsluitingswerken gericht op een verbeterde inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het beschermd goed.

De regelgeving is niet in die mate sluitend dat het voor elke situatie meteen duidelijk is of een premie mogelijk is. De regelgeving laat interpretaties en keuzes toe, die een belangrijke impact hebben op het beschikbare premiebudget. Daarom stelden we een richtlijn op die meer uitleg geeft in welke context premies toegekend worden en wanneer niet. Aan de richtlijn is een lijst toegevoegd van concrete werken.

Heb ik een beheersplan nodig?

In bepaalde gevallen heb je een goedgekeurd beheersplan nodig vooraleer je een erfgoedpremie kan aanvragen. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

Ik voer de werken zelf uit: de erfgoedpremie op forfaitaire basis

Een erfgoedpremie kan ook op forfaitaire basis worden aangevraagd, zowel bij de standaard- als bij de bijzondere procedure. De premie wordt dan niet toegekend op basis van offertes, maar volgens vaste bedragen. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn als je de werken zelf wil uitvoeren. Wij komen ter plaatse vaststellen of de werken uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst.

Om het bedrag van de erfgoedpremie op forfaitaire basis te kennen, raadpleeg je de tabel met vaste bedragen.

Belastingen

Als je de kosten voor restauratie wil inbrengen in de vennootschapsbelasting, moet de premie als inkomst worden geboekt. Er is geen vrijstelling voorzien in de vennootschapsbelasting voor premies van het agentschap onroerend erfgoed. De premie wordt beschouwd als kapitaalsubsidie.

Werfbord

Voer je werken uit met een premie, dan vragen wij om dit duidelijk te communiceren aan de site met behulp van een affiche of werfbord.