Erfgoedpremie

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor werken aan beschermd onroerend erfgoed, goederen in de overgangszone bij beschermd erfgoed en goederen in een erfgoedlandschap. Er zijn twee procedures:

Elke procedure kent een verschillend verloop en verschillende voorwaarden. Voor meer info klik je hierboven door naar de gewenste premie. Maar lees eerst nog even dit:

Premiepercentages

Hoeveel de premie bedraagt hangt onder meer af van het type erfgoed en het type eigenaar. Lees meer over de verschillende premiepercentages op de volgende pagina.

Welke werken komen in aanmerking?

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van beschermd onroerend erfgoed. De regelgeving is echter niet in die mate sluitend dat het voor elke situatie meteen duidelijk is of een premie mogelijk is. De regelgeving laat interpretaties en keuzes toe, die een belangrijke impact hebben op het beschikbare premiebudget.

We stelden een richtlijn op die de interpretaties en keuzes stroomlijnt. De richtlijn geeft meer uitleg in welke context premies toegekend worden en wanneer niet. Aan de richtlijn is een lijst toegevoegd van concrete werken.

Ook voor energiebesparende maatregelen kan een premie aangevraagd worden. Voorwaarde is dat de energiebesparende maatregelen vermeld worden in een onroerend erfgoed energieaudit. Er moeten bovendien in de audit specifieke technieken, materialen of toepassingen opgelegd worden in functie van de erfgoedwaarden die meerkosten met zich meebrengen. Meer informatie over de onroerend erfgoed energieaudit vind je in bovenstaande richtlijn. De premie wordt in dit geval berekend op de meerkosten. Via dit rekenblad kan je de meerkosten berekenen.

Heb ik een beheersplan nodig?

Je hebt bijna altijd een goedgekeurd beheersplan nodig vooraleer je een erfgoedpremie kan aanvragen. Alleen wanneer het goed enkel beschermd is als monument en de erfgoedpremie 40% bedraagt, is dat niet nodig. Tenzij de betreffende maatregelen, werken of diensten een ‘combinatie van gespecialiseerde werkzaamheden’ vormen of uitgevoerd worden aan cultuurgoederen.

Weet je niet zeker of je een beheersplan nodig hebt voor de aanvraag van een erfgoedpremie? Volg dan onderstaand stroomschema.

Opgelet: De regelgeving wijzigt in 2019. In een aantal gevallen zal je geen goedgekeurd beheersplan meer nodig hebben om aanspraak te maken op een erfgoedpremie. De onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan verdwijnt. De Vlaamse Regering keurde de wijzigingen nog niet definitief goed maar op deze pagina vind je alvast meer informatie.

Ik voer de werken zelf uit: de erfgoedpremie op forfaitaire basis

Een erfgoedpremie kan ook op forfaitaire basis worden aangevraagd, zowel bij de standaard- als bij de bijzondere procedure. De premie wordt dan niet toegekend op basis van offertes, maar volgens vaste bedragen. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn als je de werken zelf wil uitvoeren. Wij komen ter plaatse vaststellen of de werken uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst.

Om het bedrag van de erfgoedpremie op forfaitaire basis te kennen, raadpleeg je de tabel met vaste bedragen.

Werfbord

Voer je werken uit met een premie, dan vragen wij om dit duidelijk te communiceren aan de site met behulp van een affiche of werfbord.