Erfgoedpremie via oproep

Wil je een beschermd pand of een beschermde site restaureren? Wil je een herbestemmingsproject realiseren binnen een beschermd pand? Voldoe je aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Erfgoedpremie? Dan kan je overwegen om deel te nemen aan één van de oproepen die jaarlijks uitgeschreven worden.

Oproepen 2024

In 2023 lanceren we een oproep voor het thema kleine totaalprojecten: woningen. Je kan een preselectiedossier indienen tot uiterlijk 1 februari 2024.

Oproepen 2023

In 2022 lanceren we 5 thema’s en dus 5 oproepen. Je kan een preselectiedossier voor 1 van de thema's indienen tot uiterlijk 1 februari 2023.

De 5 oproepen:

Oproepen 2021-2022

In 2021 lanceerden we 7 thema’s en oproepen.

Normale oproepen:

Relance oproepen:

Procedure

De procedure kent een vast verloop met vastgelegde termijnen. Lees meer over de procedurestappen op deze pagina. 

Heb je nog vragen over de procedure, neem dan contact met ons op via oproepen@onroerenderfgoed.be. Concrete vragen over jouw dossier kan je stellen aan je erfgoedconsulent.

Waarom thematische oproepen?

De thema’s spelen in op de actualiteit, op maatschappelijke noden en uitdagingen die velen beroeren. We willen, als Vlaamse overheid, met de oproep projecten in het voetlicht zetten die oplossingen bieden die anderen kunnen inspireren. Dat kan gaan om projecten die inzetten op vernieuwing, een voorbeeld zijn op het vlak van publieke toegankelijkheid of energiezuinigheid, een andere kijk geven op herbestemming of nieuwe impulsen geven aan een wijk- of streekontwikkeling. Ook het pure vakmanschap an sich wordt niet vergeten. Er worden ook thema’s uitgeschreven die het traditionele restauratie-vakmanschap in de kijker zetten.

In de periode 2021-2023 zullen jaarlijks verschillende oproepen gelanceerd worden. De minister zal telkens in de zomer de oproepen voor het volgende jaar lanceren. Vanaf een oproep gekend is, communiceren we hierover via onze website en nieuwsbrief.