Erfgoedpremie via oproep

Wil je een beschermd pand of een beschermde site restaureren? Wil je een herbestemmingsproject realiseren binnen een beschermd pand? Dan kan je overwegen om deel te nemen aan één van de oproepen die jaarlijks uitgeschreven worden.

Oproepen 2021

Voor het jaar 2021 zijn er 7 thema’s en dus 7 oproepen.

Iedere oproep legt een ander inhoudelijk accent. Voor elke oproep is er een welbepaalde doelgroep, beschikbaar budget, set van deelnemingsvoorwaarden en beoordelingscriteria en een specifieke jurysamenstelling bepaald. Klik hieronder door op de linken om de bepalingen en voorwaarden per oproep te kennen.

Normale oproepen:

Relance oproepen:

Procedure

De procedure kent een vast verloop met vastgelegde termijnen. Lees meer over de procedurestappen op deze pagina. 

Heb je nog vragen over de procedure, neem dan contact met ons op via oproepen@onroerenderfgoed.be. Concrete vragen over jouw dossier kan je stellen aan je erfgoedconsulent.

Waarom thematische oproepen?

De thema’s spelen in op de actualiteit, op maatschappelijke noden en uitdagingen die velen beroeren. We willen, als Vlaamse overheid, met de oproep projecten in het voetlicht zetten die oplossingen bieden die anderen kunnen inspireren. Dat kan gaan om projecten die inzetten op vernieuwing, een voorbeeld zijn op het vlak van publieke toegankelijkheid of energiezuinigheid, een andere kijk geven op herbestemming of nieuwe impulsen geven aan een wijk- of streekontwikkeling. Ook het pure vakmanschap an sich wordt niet vergeten. Er worden ook thema’s uitgeschreven die het traditionele restauratie-vakmanschap in de kijker zetten.

In de periode 2021-2023 zullen jaarlijks verschillende oproepen gelanceerd worden. Voor deze oproepen reserveert Vlaanderen een totaalbudget van 108,5 miljoen euro. De vaste jaarthema’s in deze regeerperiode zijn:

  • hoogdringende dossiers
  • impulsdossiers met focus op economische invulling van erfgoed
  • kleine totaalprojecten
  • meerjarenpremieovereenkomsten (twee keer per regeerperiode i.p.v. jaarlijks)

De strategische thema’s in deze regeerperiode zijn:

  • herbestemming en structurele nevenbestemming van kerken
  • erfgoed en toerisme
  • erfgoed en wonen
  • erfgoed en onderwijs
  • erfgoed en energiezuinigheid
  • erfgoed en openbare dienstverlening

De precieze focus en oproepmodaliteiten zullen per oproepjaar worden geregeld in afzonderlijke ministeriële besluiten.