Kaart met aanduiding van alle erkende onroerenderfgoedgemeenten

Geografisch overzicht van alle erkende onroerenderfgoedgemeenten.

Een onroerenderfgoedgemeente is een gemeente die een eigen beleid uitbouwt voor het aanwezige onroerend erfgoed op haar grondgebied. Ze neemt ook welbepaalde bevoegdheden en taken over van Vlaanderen zoals:

  • meldingen van archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem behandelen
  • meldingen van de aanvang van een archeologische opgraving ontvangen
  • toelatingen geven voor handelingen aan of in beschermde goederen
  • bekrachtigen van archeologienota's en nota's