Een onroerenderfgoedgemeente is een gemeente die een eigen beleid uitbouwt voor het aanwezige onroerend erfgoed op haar grondgebied. Ze neemt ook welbepaalde bevoegdheden en taken over van Vlaanderen zoals:

  • akte nemen van archeologienota's en nota's
  • toelatingen geven voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
  • meldingen van de aanvang van een archeologisch vooronderzoek en archeologische opgraving ontvangen
  • toelatingen geven voor handelingen aan of in beschermde goederen

Een overzicht van alle erkende onroerenderfgoedgemeenten vind je op deze webpagina.