Kaart met aanduiding van alle erkende onroerenderfgoedgemeenten

Geografisch overzicht van alle erkende onroerenderfgoedgemeenten.

Een onroerenderfgoedgemeente is een gemeente die een eigen beleid uitbouwt voor het aanwezige onroerend erfgoed op haar grondgebied. Ze neemt ook welbepaalde bevoegdheden en taken over van Vlaanderen zoals:

  • akte nemen van archeologienota's en nota's
  • toelatingen geven voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
  • meldingen van de aanvang van een archeologische vooronderzoek en archeologische opgraving ontvangen
  • toelatingen geven voor handelingen aan of in beschermde goederen