Erkenning aanvragen

Je vraagt een erkenning als archeoloog aan via het aanvraagformulier:

Wanneer het agentschap de aanvraag goedkeurt, ontvang je binnen een termijn van maximaal 120 dagen een legitimatiebewijs.

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Hou je je niet aan de bepalingen van het decreet, werk je niet conform de Code van Goede Praktijk of beantwoord je niet langer aan de erkenningsvoorwaarden, dan kan je je erkenning verliezen.