Erkenning aanvragen

Je vraagt een erkenning als archeoloog aan via het aanvraagformulier:

Wanneer het agentschap de aanvraag goedkeurt, ontvang je binnen een termijn van maximaal 120 dagen een legitimatiebewijs.

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Hou je je niet aan de bepalingen van het decreet, werk je niet conform de Code van Goede Praktijk of beantwoord je niet langer aan de erkenningsvoorwaarden, dan kan je je erkenning verliezen.

  

Ben je onderdaan van een andere EU-lidstaat of een derde land?

Erkend archeoloog type 1 en 2 zijn gereglementeerde beroepen. Dat wil zeggen dat je aan bepaalde vereisten (diploma, kwalificatiebewijs, ervaring) moet voldoen om deze beroepen te kunnen uitoefenen. De erkenningsvoorwaarden voor erkend archeoloog type 1 en 2 vind je op deze webpagina. Ben je EU-burger of gelijkgesteld persoon en heb je geen Belgisch diploma, dan kan je erkend worden als archeoloog als je een gelijkwaardig diploma of beroepskwalificatie hebt behaald in een Europese lidstaat en aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. Gelijkgestelde personen zijn bijvoorbeeld onderdanen van Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein of langdurig ingezetenen.

De beoordeling van het diploma of kwalificatiebewijs gebeurt door NARIC-Vlaanderen. Meer informatie  ver de Europese richtlijn (2005/36/EG) en de Vlaamse regelgeving hierover vind je op de website van NARIC.

Vestiging

De erkenningsvoorwaarden voor erkend archeoloog type 1 en type 2 zijn in Vlaanderen hetzelfde voor zowel tijdelijke als permanente vestiging.