Erkenning aanvragen

Een erkenning vraag je aan door het aanvraagformulier in te vullen en uiterlijk op 15 januari in te dienen bij het agentschap. Voeg de gevraagde bijlagen, opgesomd in het aanvraagformulier, toe. Voor de toe te voegen meerjarenbegroting maakten we een sjabloon op dat je hieronder kan downloaden.

De provincie waarin de depotinfrastructuur gelegen is, wordt om advies gevraagd, op voorwaarde dat ze niet zelf het depot beheert.

De minister laat uiterlijk op 30 april van datzelfde jaar weten of het depot erkend wordt. Een erkenning als onroerenderfgoeddepot is voor onbepaalde duur, maar kan tussentijds geëvalueerd worden.