Erkenning als archeoloog

In plaats van bij elke aanvraag tot archeologisch onderzoek aan te moeten tonen dat je voldoende gekwalificeerd bent en over de nodige ervaring beschikt, dien je maar één keer een aanduiding tot erkende archeoloog aan te vragen, los van een specifieke opdracht of project. Er zijn twee types erkende archeoloog: een type 1 die alle vormen van archeologisch onderzoek kan uitvoeren, en een type 2 die enkel vooronderzoek zonder ingreep in de bodem kan uitvoeren en daar archeologienota’s over kan melden.