Erkenningsvoorwaarden

Je kan een erkenning aanvragen als:

  • archeoloog type 1: je voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 3.5.2 en 3.5.3 van het Onroerenderfgoedbesluit. Je mag als erkend archeoloog type 1 archeologisch vooronderzoek of archeologische opgravingen uitvoeren.
  • archeoloog type 2: je voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 3.5.2/1 en 3.5.3/1 van het Onroerenderfgoedbesluit. Je mag als erkend archeoloog type 2 enkel archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem uitvoeren.

Je wordt erkend op basis van criteria zoals opleiding en relevante ervaring. Verder moet je werken volgens de vastgestelde Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie. Deze twee types gelden zowel voor rechtspersonen als voor natuurlijke personen.

Een aantal instanties krijgen van rechtswege een aanduiding als erkend archeoloog type 1. Zij worden erkend via een vereenvoudigde erkenningsprocedure:

  • universiteiten die een opleiding archeologie aanbieden. Hun erkenning geldt alleen voor de universiteit als rechtspersoon en voor archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen.
  • het agentschap Onroerend Erfgoed als rechtspersoon

Natuurlijke personen en rechtspersonen die reeds voor 1 april 2019 een erkenning als archeoloog verkregen, zullen automatisch een erkenning van het type 1 ontvangen.

Opgravingservaring vereist voor type 1

Om een erkenning als archeoloog type 1 aan te vragen, moet je de nodige ervaring kunnen voorleggen: actieve deelname aan een opgraving of een vooronderzoek met ingreep in de bodem. Een vooronderzoek met ingreep in de bodem kan een archeologisch booronderzoek, een proefsleuven- of proefputtenonderzoek zijn. In alle gevallen gaat het om veldwerk op het terrein. De verwerking van veldwerk of de rapportage over veldwerk tellen niet mee. Je kan wel buitenlandse ervaring aangeven of ervaring opgedaan tijdens een opleiding archeologie. Ervaring voorafgaand aan zo'n opleiding geldt niet.

Hoeveel opgravingservaring je moet voorleggen, hangt af van je statuut. Een natuurlijk persoon moet minimaal 1 jaar ervaring kunnen aantonen in de 10 jaar vóór de aanvraag. Een rechtspersoon, zoals een archeologisch bedrijf, moet minstens één natuurlijk persoon in dienst hebben met minimaal 3 jaar ervaring in de 10 jaar vóór de aanvraag tot aanduiding. Eén jaar betekent concreet 240 werkdagen, 3 jaar 720 werkdagen.

Om een erkenning als archeoloog type 2 aan te vragen, is geen opgravingservaring vereist.

Opleidingen over de Code van Goede Praktijk

Wil je erkend archeoloog type 1 of 2 worden, dan moet je voorafgaand aan de erkenningsaanvraag een basisopleiding over de Code van Goede Praktijk volgen. Ook alle archeologen die voor 1 april 2019 erkend werden, zullen binnen de twee jaar een dergelijke (inhaal)opleiding moeten volgen. Naast de basisopleiding zullen erkende archeologen in de toekomst per twee jaar ook minstens 1 verdiepende opleiding over de code moeten volgen. 

We organiseren regelmatig nieuwe opleidingen. Je vindt ze terug in onze agenda. Schrijf je in op onze nieuwsbrief onderaan deze pagina of volg ons via sociale media zodat je geen enkele opleiding mist. 

Op 21 februari 2020 organiseerden we een eerste inhaalopleiding over de Code van Goede Praktijk. Tijdens de opleiding werden heel wat vragen gesteld. We hebben deze vragen gebundeld en beantwoord in een Q&A.