Financiële ondersteuning

Een erkende IOED kan een subsidie van de Vlaamse overheid aanvragen. Hiervoor moet eerst een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met het agentschap.

Een dergelijke overeenkomst loopt volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor drie of voor zes jaar. Dit betekent dat de eerste samenwerkingsovereenkomsten in 2017 zijn afgesloten. Tussen 1 januari en 1 juli 2020 kan je een subsidie aanvragen en een samenwerkingsovereenkomst afsluiten voor de periode 2021-2026.

In onderstaande tabel wordt aangegeven wanneer de aanvragen voor de samenwerkingsovereenkomsten moeten worden ingediend en welke periode concreet gesubsidieerd zal worden. Een erkenning kan jaarlijks aangevraagd worden, een samenwerkingsovereenkomst en de bijhorende subsidiëring slechts driejaarlijks.

De jaarlijkse subsidie bedraagt minstens 85.000 euro vermeerderd met een variabel bedrag, afhankelijk van de schaalgrootte en de werklast van het samenwerkingsverband. Als een gemeente uit het werkingsgebied erkend is als onroerenderfgoedgemeente, verhoogt de subsidie in functie van het onroerend erfgoed dat zich op het grondgebied van die gemeente bevindt.