Formulieren

Aanvraagformulier voor een projectsubsidie voor archeologisch syntheseonderzoek (2020)

Download

(docx, 61.42 kB)

Aanvraag van een toelating voor archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen

Download

(docx, 52.56 kB)

Aanvraag van een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

Download

(docx, 73.95 kB)

Aanvraag van de aanduiding als erkende archeoloog type 2 - natuurlijk persoon

Download

(docx, 55.21 kB)

Aanvraag van de aanduiding als erkende archeoloog type 2 - rechtspersoon

Download

(docx, 54.94 kB)