Formulieren

Aanvraag van een toelating voor archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen

Download

(docx, 52.56 kB)

Melding van werken in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Download

(doc, 187 kB)

Aanvraag van de toelating voor handelingen aan of in beschermd onroerend erfgoed

Download

(docx, 57.79 kB)

Melding van een schadegeval of noodmaatregel voor beschermd onroerend erfgoed

Download

(docx, 53.2 kB)

Aanvraag van een toelating om beschermd varend erfgoed buiten de Vlaamse Gemeenschap te brengen

Download

(docx, 49.33 kB)