Formulieren

Aanvraag van een premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem

Download

(docx, 73.96 kB)

Engagementsverklaring publiek openstellen maalvaardige molen

Download

(docx, 45.8 kB)

Aanvraag van de aanduiding als erkende archeoloog type 2 - natuurlijk persoon

Download

(docx, 55.55 kB)

Aanvraag van de aanduiding als erkende archeoloog type 2 - rechtspersoon

Download

(docx, 54.94 kB)

Aanvraag voor een subsidie voor een erkende IOED voor de periode 2021-2026

Download

(docx, 48.61 kB)