Formulieren

Aanvraagformulier voor een projectsubsidie voor archeologisch syntheseonderzoek (2023)

Download

(docx, 65.39 kB)

Aanvraagformulier voor een projectsubsidie voor archeologisch syntheseonderzoek (2022)

Download

(docx, 65.08 kB)

Bijlage bij de aanvraag van een erfgoedpremie via oproep: te ondertekenen verklaring bij de indiening van een conceptdossier

Download

(pdf, 172.6 kB)

Verklaring Overdracht vermogensrechten

Download

(pdf, 93.8 kB)

Aanvraag voor een attest ‘lift met historische waarde’

Download

(docx, 44.69 kB)