Formulieren

Aanvraag van de aanduiding als erkende archeoloog type 2 - natuurlijk persoon

Download

(docx, 55.21 kB)

Aanvraag van de aanduiding als erkende archeoloog type 2 - rechtspersoon

Download

(docx, 54.94 kB)

Aanvraag voor een subsidie voor een erkende IOED voor de periode 2021-2026

Download

(docx, 48.61 kB)

Aanvraagformulier voor een projectsubsidie voor archeologisch syntheseonderzoek (2019)

Download

(docx, 61.37 kB)

Aanvraag van een wijziging van een erkenning als IOED

Download

(docx, 62.87 kB)