Formulieren

Aanvraag van een erkenning als open erfgoed

Download

(docx, 58.8 kB)

Aanvraag van een attest voor belastingsvermindering

Download

(docx, 42.51 kB)

Aanvraag van de aanduiding als erkende metaaldetectorist

Download

(docx, 53.6 kB)

Aanvraag van de aanduiding als erkende archeoloog type 1 - natuurlijk persoon

Download

(docx, 61.53 kB)

Aanvraag van de aanduiding als erkende archeoloog type 1 - rechtspersoon

Download

(docx, 59.81 kB)