Formulieren

Aanvraag van een toelating om beschermd varend erfgoed buiten de Vlaamse Gemeenschap te brengen

Download

(docx, 49.33 kB)

Melding van handelingen in of aan beschermd varend erfgoed

Download

(docx, 47.95 kB)

Melding van een nieuwe vaste ligplaats voor beschermd varend erfgoed

Download

(docx, 46.86 kB)

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Download

(docx, 76.43 kB)

Aanvraag van een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan

Download

(docx, 72.29 kB)