Formulieren

Melding van werken in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Download

(doc, 187 kB)

Aanvraag van de toelating voor handelingen aan of in beschermd onroerend erfgoed

Download

(docx, 57.79 kB)

Melding van een schadegeval of noodmaatregel voor beschermd onroerend erfgoed

Download

(docx, 53.2 kB)

Aanvraag van een onderhoudspremie voor beschermd varend erfgoed

Download

(docx, 51.92 kB)

Aanvraag van de goedkeuring van een beheersprogramma voor beschermd varend erfgoed

Download

(docx, 48.51 kB)