Formulieren

Aanvraag van een premie voor buitensporige opgravingskosten

Download

(docx, 72.61 kB)

Aanvraag van een attest van recht op de halvering van de verkooprechten

Download

(docx, 55.16 kB)

Aanvraag van een attest van recht op de vermindering van de schenkbelasting

Download

(docx, 55.19 kB)

Aanvraag van een erfgoedlening - investeringskrediet

Download

(docx, 67.91 kB)

Aanvraag van een erfgoedlening - consumentenkrediet

Download

(docx, 62.99 kB)