Formulieren

Aanvraag van de uitbetaling van een onderzoekspremie voor voorafgaand onderzoek

Download

(docx, 62.84 kB)

Aanvraag van een voorschot van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure

Download

(docx, 60.46 kB)

Aanvraag van een uitbetaling van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure

Download

(docx, 64.39 kB)

Aanvraag van een premie voor buitensporige opgravingskosten

Download

(docx, 73.41 kB)

Aanvraag van een attest van recht op de halvering van de verkooprechten

Download

(docx, 55.16 kB)