Formulieren

Aanvraag van een uitbetaling van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure

Download

(docx, 64.39 kB)

Aanvraag van een premie voor buitensporige opgravingskosten

Download

(docx, 72.96 kB)

Aanvraag van een attest voor de verlaging van de verkooprechten voor een beschermd monument

Download

(docx, 58.23 kB)

Aanvraag van een attest van recht op de vermindering van de schenkbelasting

Download

(docx, 55.19 kB)

Aanvraag van een erfgoedlening - investeringskrediet

Download

(docx, 68.1 kB)