Foto’s invoeren in de Beeldbank

Vanaf 1 januari 2023 kunnen lokale besturen gebruik maken van de Inventaris van het Onroerend Erfgoed om hun inventarissen van bouwkundig en landschappelijk erfgoed te publiceren. Lokale besturen die daarvoor een gebruikersovereenkomst afsluiten, kunnen ook zelf hun foto's invoeren in de Beeldbank Onroerend Erfgoed.  

We zetten volop in op de begeleiding van lokale besturen die hun inventarissen en foto’s willen aanvullen in de Inventaris en Beeldbank Onroerend Erfgoed. We voorzien inhoudelijke en technische hulp in de vorm van nieuwe handleidingen, vormingen, infosessies en een contactpunt voor vragen. We verzamelen alle beschikbare handleidingen en richtlijnen op een aparte webpagina voor lokale overheden.