Gendergelijkheidsplan

De laatste tijd worden gendervooroordelen en ongelijkheden in de maatschappij in toenemende mate aangepakt, rekening houdend met andere ongelijkheidsgronden zoals handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, religie of etniciteit. Overheidsinstanties en onderzoeksinstellingen spannen zich - nog meer dan andere instanties - in om gelijkheid van vrouwen en mannen, en bij uitbreiding van andere doelgroepen, te bewerkstelligen in de Europese Unie en daarbuiten.

We willen dat iedereen dezelfde kansen krijgt, ongeacht zijn of haar geslacht. We streven naar betere inzichten in en meer bewustzijn van gendergelijkheid op alle terreinen van het leven. We zetten ons in voor het detecteren van genderkloven en verzamelen en analyseren van gegevens over ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het doel is Europa dichter bij gendergelijkheid te brengen en de levens van zowel vrouwen als mannen te verbeteren.

Het GEP is bedoeld om een ​​strategische visie te formuleren die gericht is op het bereiken van gendergelijkheid. Ons plan voor gendergelijkheid (of Gender Equality Plan – GEP) omvat een reeks acties die gericht zijn op:

  • het monitoren van indicatoren gelinkt aan genderevenwicht en het identificeren van gendervooroordelen
  • het ontwikkelen en implementeren van strategieën om eventuele vooroordelen te corrigeren
  • het stellen van doelen en acties en het monitoren van de voortgang via indicatoren