Waar vind je gespecialiseerd advies?

We publiceerden de afgelopen jaren heel wat over het thema duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Hierin vind je meer informatie over de mogelijkheden en aandachtspunten bij energetische renovaties van gebouwen met erfgoedwaarde:

In het kader van het INTERREG-project DEMI MORE (Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE) dat zich richt op energie-efficiëntie in onroerend erfgoed, werd een code van goede praktijk opgesteld. Hierin wordt een integrale aanpak aangemoedigd, waarbij conservatie en restauratie samen met duurzaamheid wordt bekeken.

Bij grote en kleine renovaties schenk je voldoende aandacht aan de impact van energiebesparende maatregelen op de erfgoedwaarden van een gebouw. Je bekijkt het gebouw best in zijn geheel. Een energieaudit onroerend erfgoed is hiervoor een ideaal instrument. Een energieaudit onroerend erfgoed wordt uitgevoerd door een deskundige.

In samenwerking met het WTCB werd het erfgoedenergieloket ontwikkeld. Hier kunnen architecten, aannemers en erfgoedconsulenten terecht voor technische begeleiding van energetische ingrepen in erfgoedgebouwen.

Voor je een dossier indient om een vergunning of toelating aan te vragen voor werken aan beschermd erfgoed, raden we je aan om met je erfgoedconsulent in vooroverleg te gaan om de geplande werken te bespreken. Zo kan je je aanvraag optimaal voorbereiden. De consulent zal je ook informatie geven over een goede en volledige dossiersamenstelling