Goederen in eigendom van een lokale overheid met een publieksfunctie en zonder commerciële bestemming: verduidelijking

Voor werken aan goederen in eigendom van lokale overheden kan je een verhoogde erfgoedpremie van 60% aanvragen als ze een publieksfunctie hebben én geen commerciële bestemming. Publieksfunctie betekent: open staan voor het publiek of bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik. Welke functies komen wel en welke niet in aanmerking hiervoor, we leggen het even uit.

Wat komt in aanmerking voor de verhoogde premie?

 • Het onroerend goed is een voorziening van het lokaal bestuur, heeft een gemeenschapsfunctie of publieksondersteunende functie die het lokaal bestuur zelf uitbaat of een derde die dit in de plaats van het lokaal bestuur doet. Het onroerend goed is in hoofdzaak toegankelijk voor publiek en de functie mag geen aantoonbare winst genereren.
  Enkele voorbeelden: een bibliotheek, gemeentehuis, administratief centrum, cultureel centrum, stedelijke crèche, gemeentelijk zwembad, gerechtsgebouw, museum, gemeenschapslokalen, muziekschool, …
 • Het onroerend goed wordt gebruikt door een vzw én heeft een publieksfunctie
 • Het onroerend goed ligt op het openbaar domein en is publiek toegankelijk
  Enkele voorbeelden: een oorlogsmonument, schandpaal, kasseiweg, openbaar park, begraafplaats met erfgoedwaarde, …

Wat komt NIET in aanmerking voor de verhoogde premie?

 • Huur, concessie of erfpacht aan een commerciële bestemming
 • Ontwikkeling voor verkoop
 • Woonfuncties
  Enkele voorbeelden: begijnhofhuisjes verhuurd om te wonen, sociale woningen, een pastorie bewoond door een pastoor

Wat met grotere gehelen of gemengde gebouwen?

 • De publieksfunctie wordt bepaald per opzichzelfstaand geheel.
  Bijvoorbeeld: in het poortgebouw van een kasteel is een museum ingericht. Het kasteel wordt verhuurd voor feesten. Het poortgebouw heeft een publieksfunctie en geen commerciële invulling. Je kan voor het poortgebouw een verhoogde premie aanvragen. Voor het kasteel krijg je de basispremie van 40%.
 • Bij gemengd onroerend erfgoed waarbij een deel publiek en een deel niet-publiek is, is de belangrijkste functie in de representatieve delen doorslaggevend voor heel het onroerend goed.  
  Bijvoorbeeld: het representatieve deel van het gemeentehuis is toegankelijk voor publiek, zoals de trouwzaal, raadzaal, ... Op de bovenverdieping zijn de kantoren van het personeel gevestigd. Je kan voor het volledige gemeentehuis een verhoogde premie aanvragen.

 

Heb je toch nog een vraag over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met de erfgoedconsulent in jouw regio.