Gunning en uitbetaling

De erfgoedpremie via open oproep is niet combineerbaar met een vermindering van de personenbelasting of een verlaging van verkoop- of schenkbelasting voor dezelfde werken.

Verdere procedure

Wanneer het dossier inhoudelijk is goedgekeurd, kent de minister je de premie toe (met een ministerieel besluit) en brengen we je hiervan op de hoogte.

Eens we je op de hoogte hebben gebracht bezorg je ons zo snel mogelijk het gunningsdossier via e-mail: oproepen@onroerenderfgoed.be. Vermeld duidelijk in de titel van je e-mail binnen welke oproep jouw dossier geselecteerd werd (datum en thema). Beschrijf in de e-mail werken die zullen worden uitgevoerd en de uitvoerder(s) ervan. Op basis daarvan wordt het definitieve premiebedrag bepaald en toegekend. Het gunningsdossier bestaat uit:

  • het toewijzingsbesluit en de geselecteerde en getekende offertes, die rekening houden met de maatregelen ter bevordering van de kwaliteit;
  • de stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het verslag van de brandweer.

De leidend ambtenaar van het agentschap bevestigt het bedrag van de erfgoedpremie of past het aan als het bedrag van de offerte in het gunningsdossier, lager is dan de goedgekeurde kostenraming van het preselectiedossier. Het bedrag van de erfgoedpremie wordt in dat geval herberekend op basis van de geselecteerde offertes.

Wanneer kan je starten met de werken?

Je mag starten met de werken na de toekenning van de premie door de minister. Ministens vijftien dagen vooraf, meldt je de start aan het agentschap via oproepen@onroerenderfgoed.be.

Let ook hierop: vergunningen of machtigingen die verplicht zijn volgens een andere regelgeving, moet je altijd vooraf en apart aanvragen en krijgen.

Een voorschot aanvragen

Nadat de leidend ambtenaar het bedrag van de erfgoedpremie bevestigd heeft, kan je een voorschot van 50% van het toegekende bedrag opvragen. Bij de aanvraag van het voorschot voeg je:

  • de bestelling van de werken of diensten;
  • een afschrift van het aanvangsbevel;
  • het borgstellingbewijs;
  • het rekeningnummer waarop de premie moet worden gestort;
  • de data van de werfvergaderingen.

Merk je dat je al deze informatie al hebt bij het indienen van het gunningsdossier? Dan kan je het voorschot samen met het gunningsdossier aanvragen. We berekenen dan eerst het definitieve premiebedrag, laten dit goedkeuren, en verwerken daarna je aanvraag voor het betalen van het voorschot.

De uitbetaling aanvragen

De volledige premie, of het restbedrag indien je een voorschot aanvroeg, wordt uitbetaald na beëindiging van de werken en de controle van het uitbetalingsdossier. Het uitbetalingsdossier dien je in binnen de termijn die voor de betreffende oproep is vastgelegd. Op gemotiveerd verzoek kun je die termijn één keer laten verlengen (met uitzondering van de relancedossiers, daarvoor is verlengen niet mogelijk). Voor het aanvragen van de uitbetaling bezorg je ons het aanvraagformulier voor de uitbetaling van de erfgoedpremie volgens oproep.