Herita-erfgoedrekening

Ben je op zoek naar bijkomende financiële middelen om jouw erfgoedproject te realiseren? Dan is de Herita-erfgoedrekening misschien wel iets voor jou. Herita ontwikkelde samen met FOD Financiën een interessant financieringsmodel, waarbij donateurs 45% van hun bijdrage fiscaal kunnen recupereren. Een mooie fiscale hefboom voor donateurs en een sterk argument dat jouw zoektocht naar giften aanzienlijk vergemakkelijkt.

Voor wie en welke erfgoedprojecten?

  • Iedereen komt in aanmerking: een vzw, stichting, gemeente, kerkfabriek, intergemeentelijke projectvereniging ...
  • Een erfgoedproject is beperkt in tijd en moet verband houden met beschermd of niet-​beschermd erfgoed in de ruime betekenis. Herita werkt actief op monumenten, archeologie, landschappen en varend erfgoed maar ook roerend en immaterieel erfgoed in een onroerenderfgoedcontext komt in aanmerking.
  • De middelen zijn bestemd voor verwerving (bijv. aankoop), onderzoek (bijv. opmaak archeologienota, beheersplan), beheer, restauratie of ontsluiting (publiekswerking) van erfgoed. Het project is duidelijk afgebakend in tijd en ruimte.
  • Elk project bevat een luik publiekswerking om giften te werven en de resultaten te tonen. Denk daarbij aan een deelname aan de jaarlijkse Open Monumentendag, een tijdelijke of permanente openstelling, digitale en gedrukte communicatie en andere.

Meer informatie en aanvraagmodaliteiten

Lees meer over de Herita-erfgoedrekening op de website van Herita.

Op zoek naar financiële steun voor jouw erfgoedproject?