Herkenningsteken beschermd erfgoed

Vlaanderen telt 11.408 beschermde monumenten, 1563 beschermde stads- en dorpsgezichten, 677 beschermde cultuurhistorische landschappen en 49 beschermde archeologische sites. Met het nieuw herkenningsteken krijgt deze rijke en diverse groep erfgoed één gezicht: een schildje in de huisstijl van de Vlaamse overheid. Eigenaars en beheerders kunnen hun erfgoed zo meer zichtbaarheid geven. 

Herkenningsteken

Hoe vraag je een herkenningsteken aan?

Bij nieuw beschermd erfgoed met maar één eigenaar, sturen wij het bordje automatisch mee met het definitief beschermingsbesluit. Handig, zo kan je het meteen ophangen!

Wanneer het onroerend erfgoed al langer beschermd is en/of wanneer het meerdere eigenaars heeft, moet je het nieuwe herkenningsteken zelf bestellen. Dat kan eenvoudig door te mailen naar bestellingen@onroerenderfgoed.be. Geef het juiste adres van het beschermd erfgoed mee waarvoor je een herkenningsteken bestelt. Wij sturen het kosteloos op.

 

Wie kan een herkenningsteken aanvragen?

Ben je niet de enige eigenaar? Overleg even met de andere eigenaars of ze bereid zijn het herkenningsteken te plaatsen. Het herkenningsteken kan maar één keer worden aangevraagd, dus spreek onderling af wie de bestelling plaatst.

Ook huurders of erfpachtnemers kunnen een herkenningsteken aanvragen, maar bespreek dit even met de eigenaar(s) en eventuele andere huurders of erfpachtnemers.

 

In Dibond of liever digitaal?

Het herkenningsteken werd gemaakt in Dibond en is dus bestand tegen weer en wind.

Je kan het herkenningsteken ook in digitale vorm aanvragen om het teken op te nemen op een informatiebord, bijvoorbeeld aan de hoofdingang naar een archeologische site of aan de toegangswegen tot een beschermd stads- of dorpsgezicht of cultuurhistorisch landschap.

Waar en hoe hang je het herkenningsteken het beste op?

Beschermd monument

  • Bevestig het herkenningsteken op een duidelijk zichtbare plaats, zo dicht mogelijk bij de hoofdingang.
  • Gebruik voor de bevestiging pluggen en roestvrijstalen schroeven, die je aanbrengt in de voegen van het metselwerk. Boor je liever niet? Silicone werkt evengoed!
  • Houd rekening met het totaalbeeld. Laat voldoende ruimte tussen dit herkenningsteken en eventueel andere borden die al zijn opgehangen. Zorg voor een mooie uitlijning tussen die verschillende borden.

Beschermd stads- of dorpsgezicht, cultuurhistorisch landschap of archeologische site

  • Hang het herkenningsteken op ongeveer 165 cm hoogte, zo zichtbaar mogelijk vanaf de openbare weg.
  • Integreer bij voorkeur het herkenningsteken in een informatiebord of gelijkaardige signalisatie met vermelding van de afbakening van de beschermde zone en (beperkte) informatie over het erfgoed. We bieden hiervoor een digitale versie van het bordje aan.

Het is moeilijk om één richtlijn uit te schrijven, omdat elk geval anders is. Ga bij twijfel in overleg met een erfgoedconsulent van het agentschap.

Een wimpel voor vastgesteld varend erfgoed

Eigenaars en beheerders mogen terecht trots zijn op het varend erfgoed waarvoor zij zorg dragen. Daarom ontwikkelde de Vlaamse overheid een wimpel voor de vaartuigen op de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed om uit te hangen bij bijvoorbeeld evenementen.  Als eigenaar of beheerder kan je op eenvoudig verzoek een wimpel bestellen. Stuur daarvoor een mail naar bestellingen@onroerenderfgoed.be met de naam en het adres van het vaartuig en het verzendadres. Het agentschap stuurt de wimpel kosteloos op.

De blauw-witte schildjes

Het blauw-witte schild werd in Vlaanderen niet correct gebruikt volgens de internationale bepalingen uit het Verdrag van Den Haag (1954) over de bescherming van cultuurgoederen in geval van gewapend conflict. Voorlopig is er in Vlaanderen slechts één goed dat deze versterkte bescherming geniet en dus een blauwwit schildje mag dragen: het museum Plantin-Moretus in Antwerpen.

Prijkt er op jouw beschermd monument nog een blauw-wit schildje? Of hangt het ronde herkenningsteken voor beschermd landschap nog omhoog? Dan vragen wij om dit te verwijderen en te vervangen door een nieuw herkenningsteken. Als het blauw-witte schildje of ronde herkenningsteken voor beschermd landschap geïntegreerd werd in een informatiebord, moet je deze vermelding pas aanpassen op het moment dat er nieuwe informatieborden aangemaakt worden.

Folder over het herkenningsteken

Meer informatie over het herkenningsteken voor beschermd erfgoed vind je in de folder 'Mijn erfgoed mag herkend worden!' die je kan downloaden of bestellen.