Herkenningsteken beschermd erfgoed

Vlaanderen telt meer dan 12.500 beschermde items zoals kerken, landschapsparken, kasseiwegen en grafheuvels. Het witte herkenningsteken met de gele driehoekige punt rechtsonder moet deze beschermingen beter kenbaar en herkenbaar maken.

overzicht van de herkenningstekens voor beschermd erfgoed

Hoe vraag je een herkenningsteken aan?

Eigenaars van een recent beschermd monument ontvangen het plaatje automatisch samen met het definitief goedgekeurde beschermingsbesluit.

In alle andere gevallen vragen we de betrokkenen om het herkenningsteken zelf te bestellen. Dit geldt zowel voor oude als nieuwe beschermingen en zowel voor eigenaars, beheerders, huurders als voor erfpachtnemers. Het teken is niet verplicht, maar vanzelfsprekend willen we wel stimuleren om het herkenningsteken op te hangen om het beschermd erfgoed herkenbaar te maken voor alle mensen.

Het bestellen van één of meerdere herkenningstekens kan per e-mail. Stuur een mailtje met de naam en adres van het erfgoed en het verzendadres. Wij sturen het bord kosteloos op.

In pvc of liever digitaal?

Het herkenningsteken werd vervaardigd in harde pvc en dus bestand tegen weer en wind. Meer informatie over de bevestiging vind je in de brochure over het herkenningsteken

Je kan het herkenningsteken ook in digitale vorm aanvragen om het teken op te nemen op een informatiebord, bijvoorbeeld aan de hoofdingang naar een archeologische site of aan de toegangswegen tot een beschermd stads- of dorpsgezicht of cultuurhistorisch landschap.

Waar hang je het herkenningsteken het beste op?

Bij beschermd onroerend erfgoed dat uit één deel bestaat, zoals een burgerhuis, een molen, een archeologische grafheuvel, raden we aan één herkenningsteken op te hangen op een zichtbare plaats (bijvoorbeeld naast de ingang). Bij beschermd erfgoed dat uit meerdere delen bestaat, raden we per deel één herkenningsteken aan. Bijvoorbeeld een teken aan elke toegangsweg van een beschermd cultuurhistorisch landschap of een teken aan elk gebouw binnen een beschermd kasteeldomein. Het is moeilijk om één richtlijn uit te schrijven, omdat elk geval anders is. Daarom raden we aan om bij twijfel in overleg te gaan met een erfgoedconsulent van het agentschap.

Wie kan een herkenningsteken aanvragen?

Ben je niet de enige eigenaar? Overleg even met de andere eigenaars of ze bereid zijn het herkenningsteken te plaatsen. Het herkenningsteken kan maar één keer worden aangevraagd, dus spreek onderling af wie de bestelling plaatst.

Ook huurders of erfpachtnemers kunnen een herkenningsteken aanvragen, maar bespreek dit even met de eigenaar(s) en eventuele andere huurders of erfpachtnemers.

Een wimpel voor vastgesteld varend erfgoed

Eigenaars en beheerders mogen terecht trots zijn op het varend erfgoed waarvoor zij zorg dragen. Daarom ontwikkelde de Vlaamse overheid een wimpel voor de vaartuigen op de vastgestelde inventaris van het varend erfgoed om uit te hangen bij bijvoorbeeld evenementen.  Als eigenaar of beheerder kan je op eenvoudig verzoek een wimpel bestellen. Stuur daarvoor een mailtje met de naam en het adres van het vaartuig en het verzendadres. Het agentschap stuurt de wimpel kosteloos op.

De blauw-witte schildjes

Het blauw-witte schild werd in Vlaanderen niet correct gebruikt volgens de internationale bepalingen uit het Verdrag van Den Haag (1954) over de bescherming van cultuurgoederen in geval van gewapend conflict. Voorlopig is er in Vlaanderen slechts één goed dat deze versterkte bescherming geniet en dus een blauwwit schildje mag dragen: het museum Plantin-Moretus in Antwerpen.

Het is de bedoeling op termijn alle Belgische werelderfgoederen een versterkte bescherming te geven. Hiertoe moet België een inventaris opmaken en indienen bij UNESCO. Het overleg tussen alle bevoegde overheden hierover werd alvast opgestart.

Prijkt er op jouw beschermd monument nog een blauw-wit schildje? Of hangt het ronde herkenningsteken voor beschermd landschap nog omhoog? Dan vragen wij om dit te verwijderen en te vervangen door een nieuw herkenningsteken. Als het blauw-witte schildje of ronde herkenningsteken voor beschermd landschap geïntegreerd werd in een informatiebord, moet je deze vermelding pas aanpassen op het moment dat er nieuwe informatieborden aangemaakt worden.

Folder over het herkenningsteken

Meer informatie over het herkenningsteken voor beschermd onroerend en varend erfgoed vind je in de folder 'Een blijk van herkenning' die je kan downloaden of bestellen.