Herwerken en aanvullen van de inventaris bouwkundig erfgoed

Je kunt de inventaris van je stad, gemeente of regio grondig herwerken en aanvullen met nieuw bouwkundig erfgoed.

Handleiding over het inventariseren van bouwkundig erfgoed

Elk lokaal bestuur wordt aangemoedigd de inventaris van het bouwkundig erfgoed in haar regio te actualiseren. Zeker die gemeenten met een inventaris die nog dateert uit de jaren 1970 of 1980, verdienen een aanvulling op basis van de nieuwe inzichten. Wij bieden hiervoor handleidingen aan, gebaseerd op de methodologie van onze eigen inventarissen. Deze methodologie gaat uit van een geografische selectie van het erfgoed dat vanop de openbare weg kan waargenomen worden.

Hoe je bouwkundige erfgoed inventariseert, lees je in de handleiding voor het inventariseren van bouwkundig erfgoed. Bij elke opstart van een inventarisproject vormt deze handleiding de basis.

Inventariseren van bouwkundig erfgoed

Deze methodologie werd in een ministerieel besluit vastgesteld.

Eens je aan de slag gaat, kan je ook gebruik maken van de concrete stap-voor-stap-handleidingen voor de opmaak van een inventaristekst en de bibliografie:
 

Publicatie van de lokale inventaris

De publicatie van een gemeentelijke inventaris op de inventariswebsite van het agentschap Onroerend Erfgoed is voorlopig niet mogelijk, maar daar wordt aan gewerkt.
Onder de noemer ‘Erfgoedportaal’ onderzoeken we in 2021 hoe lokale besturen sneller en efficiënter kunnen bijdragen aan de wetenschappelijke en vastgestelde inventarissen en hun eigen stempel op het instrument kunnen drukken.