Het archeologisch traject

Wanneer je verplicht bent een bekrachtigde archeologienota of een ter bekrachtiging ingediende archeologienota toe te voegen bij je vergunningsaanvraag, dan stel je een erkende archeoloog aan.

Het archeologisch vooronderzoek

De aangestelde erkende archeoloog voert een archeologisch vooronderzoek uit en stelt een archeologienota op. De archeoloog dient de archeologienota ter bekrachtiging in. Het agentschap of, indien van toepassing, de erkende onroerenderfgoedgemeente behandelt de aanvraag tot bekrachtiging. Hebben de werken betrekking op percelen die op het grondgebied van meerdere gemeenten liggen, dan behandelt het agentschap het dossier.

Het agentschap of de onroerenderfgoedgemeente brengt de bouwheer en archeoloog binnen een termijn van 21 dagen op de hoogte van de bekrachtiging, al dan niet met voorwaarden, of weigering van de archeologienota.

De bekrachtigde archeologienota en de vergunningsaanvraag

Na bekrachtiging voeg je de archeologienota, samen met de bekrachtiging, bij je aanvraag tot omgevingsvergunning. Wil je de termijn van 21 dagen voor bekrachtiging liever niet afwachten om de vergunningsaanvraag in te dienen, dan kan je aan de vergunningsaanvraag een archeologienota toevoegen die op dat ogenblik nog niet bekrachtigd is maar wel al voor bekrachtiging is ingediend. In elk geval moet de bekrachtigde archeologienota bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid vóór de beslissing over de vergunningsaanvraag genomen is. Je dient de bekrachtigde archeologienota dan in als aanvulling op je aanvraag.

De vergunningverlenende overheid neemt in je vergunning een voorwaarde op dat je de maatregelen uit de archeologienota, en indien van toepassing de mogelijke voorwaarden, moet uitvoeren bij de realisatie van je werken.

Gaat het om een opgraving, dan wordt die voor de aanvang van de bouw- of verkavelingswerken uitgevoerd. Dat kan eventueel gefaseerd gebeuren, afgestemd op de bouwwerken, als dat zo voorzien is in de archeologienota. Bij een behoud in situ betekent het naleven van de maatregelen dat de werken worden uitgevoerd zoals voorzien in de archeologienota, om de archeologische site te sparen.

De archeologische opgraving

Wanneer de maatregel in de bekrachtigde archeologienota een opgraving inhoudt, stel je na het verkrijgen van je vergunning een erkende archeoloog aan voor de uitvoering. Na afronding van het veldwerk brengt de archeoloog je hiervan op de hoogte en kan je met de bouw- of verkavelingswerken starten.

Premie voor buitensporige opgravingskosten

De kosten voor het archeologisch onderzoek worden in principe gedragen door de bouwheer: je betaalt de erkende archeoloog voor het geleverde werk. Occasionele bouwers die deze kosten niet kunnen doorrekenen, kunnen een premie voor buitensporige opgravingskosten aanvragen.
 

De archeologieregelgeving uitgelegd.

Lees meer over de bekrachtigde archeologienota bij vergunningsaanvragen in de folder voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars.