Het belang van vooroverleg

Voor je een dossier indient om een vergunning of toelating aan te vragen voor werken aan beschermd erfgoed, neem je best contact op met een erfgoedconsulent van het agentschap of, indien van toepassing, de erkende onroerenderfgoedgemeente om de geplande werken te bespreken. Dit kan al vanaf de startfase.

Een vooroverleg is erg belangrijk. Meestal wordt dit gecombineerd met een plaatsbezoek. Samen overlopen jullie de geplande werken en effecten van deze werken op het erfgoed. De consulent geeft het nodige advies en bijkomende informatie. Zo ben je al in een vroeg stadium op de hoogte van eventuele aandachtspunten en kan de erfgoedconsulent meedenken over mogelijke alternatieven. 

De consulent zal ook informatie geven over een goede en volledige dossiersamenstelling. Zo kan je jouw aanvraag optimaal voorbereiden en de juiste documentatie toevoegen zodat de dossierbehandeling vlot verloopt. 

Aarzel dus niet om tijdig contact op te nemen met je regionale dienst of onroerenderfgoedgemeente