Het erfgoedstatuut opzoeken

Je kan het erfgoedstatuut van een onroerend goed of vaartuig opzoeken in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed of op het Geoportaal.

De Inventaris

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed bestaat uit twee grote datasets:

  • de erfgoedobjecten
  • de aanduidingsobjecten.

Erfgoedobjecten

Erfgoedobjecten zijn de wetenschappelijk geïnventariseerde erfgoeditems, die als geheel een zo representatief mogelijke selectie geven van het onroerend en varend erfgoed in Vlaanderen. Zowel archeologisch, bouwkundig, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen. Zij vormen bovendien het uitgangspunt en afwegingskader voor verder wetenschappelijk onderzoek en de opname als vastgesteld inventarisitem of beschermd onroerend of varend erfgoed.

Elk erfgoedobject heeft een naam, een of meerdere foto’s, een locatieaanduiding, een beknopte karakterisering aan de hand van de erfgoedkenmerken en een wetenschappelijke beschrijving. Als het erfgoedobject is vastgesteld of beschermd, zijn aan het object een of meerdere links gekoppeld naar de aanduidingsobjecten die meer informatie geven over de juridische toestand.

Via het zoekformulier voor erfgoedobjecten kan je zoeken naar geïnventariseerd onroerend of varend erfgoed. Je kan zoeken via een vrij zoekveld of filteren op discipline, locatie, erfgoedkenmerken (typologie, context, materiaal, soort, datering, stijl, …), etc.

Aanduidingsobjecten

Aanduidingsobjecten zijn zowel de vastgestelde inventarisitems als de beschermde objecten: beschermde archeologische sites, cultuurhistorische landschappen, stads- en dorpsgezichten, monumenten en hun overgangszones en beschermd varend erfgoed. Ook erfgoedlandschappen en UNESCO Werelderfgoed vind je hier terug.

De aanduidingsobjecten zijn eigenlijk juridische objecten en geven een zo getrouw mogelijke weergave van een besluit tot vaststelling of bescherming. Deze besluiten kan je raadplegen in de besluitendatabank. Bij elk aanduidingsobject staat een link naar het besluit.

Elk aanduidingsobject heeft een naam, een locatieaanduiding, een beknopte karakterisering aan de hand van de erfgoedkenmerken, een beknopte beschrijving en de van toepassing zijnde erfgoedwaarden. Daarnaast bevat het aanduidingsobject een of meerdere links naar de betrokken erfgoedobjecten, die meer inhoudelijke informatie bevatten.

Via het zoekformulier voor aanduidingsobjecten kan je zoeken naar vastgesteld of beschermd onroerend of varend erfgoed. Je kan zoeken via een vrij zoekveld of filteren op aanduidingstype, locatie, erfgoedkenmerken (typologie, context, materiaal, soort, datering, stijl, …), waarden, etc.

Waarnemingen

Waarnemingen zijn resultaten van onderzoek of andere observaties met een zekere relevantie voor het erfgoed. Hiervoor wordt een groot aantal bronnen gebruikt: gepubliceerde gegevens, historische bronnen, meldingen van archeologische vondsten, etc. Momenteel zijn er enkel archeologische waarnemingen, die samen de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) vormen. Ze zijn opgesplitst in publieke en private waarnemingen. De private zijn enkel raadpleegbaar door een beperkte groep gebruikers, omwille van de kwetsbaarheid van deze locaties.

Elke waarneming heeft een naam, een locatieaanduiding, een beknopte karakterisering van de relicten per periode en soms enkele foto’s. 

Via het zoekformulier voor waarnemingen kan je afhankelijk van je rechten zoeken naar publieke en private waarnemingen. Je kan zoeken via een vrij zoekveld of filteren op locatie, erfgoedkenmerken (typologie, context, materiaal, soort, datering, stijl, …), etc.
 

Het Geoportaal

Het Geoportaal bundelt alle geografische data van het agentschap op één platform.  Zo kan je nog sneller het statuut van een specifiek erfgoeditem opzoeken.

Je kan zoeken op locatie, adres of perceelnummer. Je krijgt de resultaten mooi visueel op de kaart gepresenteerd. Je kan deze verder verfijnen door de verschillende kaartlagen aan of uit te vinken: o.a. de lagen met de wetenschappelijke inventarissen, de vastgestelde inventarissen, het beschermd onroerend erfgoed en het UNESCO Werelderfgoed. Door een simpele klik op een object, krijg je vervolgens een beknopt rapport te zien en word je doorverwezen naar de gerelateerde erfgoedobjecten of aanduidingsobjecten uit de inventaris.

Profielkeuze

Bij je eerste bezoek aan het Geoportaal verschijnt er een melding met de vraag om een profiel te kiezen. Je kan kiezen tussen een globaal overzicht of een juridisch overzicht. Bij het globaal overzicht krijg je alle lagen te zien met de Open Streetmap als onderlaag. Bij het juridisch overzicht krijg je enkel de lagen te zien waar rechtsgevolgen aan gekoppeld zijn, met het GRB als onderlaag.

Dit laatste is vooral nuttig voor (toekomstige) eigenaars, notarissen en vastgoedmakelaars die enkel de lagen met vastgesteld en beschermd onroerend erfgoed willen doorzoeken. Via dit profiel kan je ook een Perceelrapport downloaden. Het Perceelrapport Onroerend Erfgoed bevat gegevens van ons agentschap over het aanwezige erfgoed op een perceel en biedt een overzicht van het erfgoed waaraan juridische gevolgen verbonden zijn. Je kan het rapport downloaden nadat je op een perceel klikt op de kaart.

Je kan nadien je profielkeuze steeds wijzigen via de ‘profielen’-knop.

Het Geoportaal voor gevorderden

Downloads en webservices

Wil je meerdere objecten in een keer bekijken of zelf aan de slag met onze geografische data? Dan kan je de volledige lagen downloaden in een shapefile-formaat. Deze zijn thematisch gebundeld in verschillende zipfiles, die we elke nacht opnieuw synchroniseren met onze databanken zodat ze steeds de meest actuele informatie bevatten. Meer informatie over de gehanteerde bestandsformaten, de inhoud van de verschillende zipfiles, het gebruik van deze data en de ondersteunde softwarepakketten vind je op deze pagina op het Geoportaal.

Aangezien de meeste van onze datalagen onder INSPIRE Annex I vallen, bieden we ook publieke WMS- en WFS-services aan. Dit zijn diensten die on-the-fly respectievelijk gerasterde of vectoriële geografische data opvragen en aanleveren. Het grote voordeel is dat je zo steeds over de meest actuele informatie beschikt, zonder telkens een nieuwe download te moeten maken.

Geozoekdiensten

Via onze geozoekdiensten kan je een computer laten opvragen welk onroerend erfgoed in een bepaald (plan)gebied ligt. Wil je weten hoe dit werkt en implementeren in je eigen IT-toepassingen? Raadpleeg dan de handleiding of de bijhorende API-documentatie.

Je vraagt je misschien af wat het verschil is met onze WFS-services? Deze bieden we al jaren aan en dat blijven we ook doen. De geozoekdiensten volgen echter het REST-paradigma, waarmee het veel makkelijker is om extra achterliggende business gegevens uit bijvoorbeeld de Inventaris van het Onroerend Erfgoed op te halen. Daarop kan je dan weer extra functionaliteiten bouwen zoals een uitgebreid rapport over het gevonden erfgoed.

Via deze instructies kom je te weten hoe je zelf een eigen erfgoedatlas kunt maken met behulp van onze geozoekdiensten en een statische kaartgenerator die we ontwikkelden (en ter beschikking stellen als open source software).