Het goed ligt in een UNESCO-zone

Juridische gevolgen 

Wat zijn de juridische gevolgen als je eigendom in een UNESCO-zone ligt? 

Er zijn niet meteen bijkomende juridische gevolgen voor onroerende goederen die zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst of die gelegen zijn in de bufferzone bij een werelderfgoed.  

Wel is het zo dat er bij het aanvragen van een omgevingsvergunning in bepaalde gevallen advies gevraagd zal worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Bij plannen die mogelijk een impact hebben op de Uitzonderlijke Universele Waarde van het werelderfgoed wordt verwacht dat het UNESCO Werelderfgoedcomité hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld. Je bekijk dit best even met je regionale erfgoedconsulent.   

In veel gevallen zal een onroerend goed dat (mee) erkend is als werelderfgoed eveneens beschermd zijn als monument, stads- of dorpsgezicht, cultuurhistorisch landschap of archeologische site, met de aan de bescherming gekoppelde juridische gevolgen.