Heb ik als archeoloog een erkenning nodig?

Of je een erkenning nodig hebt, hangt af van de rol die je speelt in het archeologisch traject.

Ben je van het begin tot einde verantwoordelijk voor een archeologienota of nota, een archeologierapport of eindverslag? Zal je de projectcodes aanvragen en de documenten opladen? Dan heb je een erkenning nodig. De erkende archeoloog is immers degene die aansprakelijk gesteld wordt voor de inhoud en het te doorlopen traject.

De verschillende rollen in het archeologisch traject

Dat wil niet zeggen dat een erkende archeoloog alle taken zelf uitvoert, zeker niet bij complexere zaken zoals een opgraving. Een veldwerkleider staat bijvoorbeeld in voor de praktische en logistieke gang van zaken op het terrein. Tot een bepaald niveau kan de veldwerkleider zelfstandig beslissingen nemen, maar de erkend archeoloog behoudt steeds de eindverantwoordelijkheid over het geheel.

Andere rollen die betrokken kunnen worden, afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek, zijn o.a. de conservator, de natuurwetenschapper, de aardkundige, de assistent-aardkundige, de fysisch-antropoloog en de materiaaldeskundige. Wil je meer weten over de taken en de rollen binnen het hele archeologieproces, lees dan hoofdstuk 4 van de Code van Goede Praktijk.

In het linkermenu vind je meer informatie over de verschillende aspecten van je rol als erkende archeoloog: