De studie, het behoud en de ontsluiting van erfgoed vormen een belangrijke taak voor deze en latere generaties. Dat veronderstelt de inzet en opleiding van een grote diversiteit aan – vaak gespecialiseerde – erfgoedzorgers.

De kennis en het vakmanschap van erfgoedzorgers zijn van cruciaal belang willen we de waarden van ons patrimonium ongeschonden doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dit kan pas gegarandeerd worden wanneer deze erfgoedzorgers duidelijke standaarden naleven, zowel op vlak van deontologie als op vlak van kwaliteit van onderzoek, behoud, beheer en ontsluiting van erfgoed. Daarom zijn een kwaliteitsvolle vormings- en opleidingsstructuur en een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de verschillende beroepen van erfgoedzorgers erg belangrijk.

Kennisdeling

De zorg voor het erfgoed is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, onderwijsinstellingen, eigenaars en gebruikers, erfgoedzorgers, ... We trachten de verschillende partijen én de kennis met elkaar in contact te brengen. Onder meer door onze kennis digitaal te delen.

De veranderingen en vernieuwingen in de erfgoedzorg vertalen we in nieuwe visies, richtlijnen, afwegingskaders en praktische handleidingen. De resultaten van onze onderzoeksprojecten gieten we in onderzoeksrapporten die we digitaal ter beschikking stellen voor de hele sector. Je kan al deze publicaties raadplegen via OAR, ons Open Publicatie Archief. Je kan er zoeken op type publicatie, trefwoord, titel, ...

In onze bibliotheek in ons hoofdkantoor in Brussel vind je duizenden publicaties over bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed in Vlaanderen en Europa.