Aan beschermd onroerend erfgoed en erfgoed uit een vastgestelde inventaris zijn enkele rechtsgevolgen verbonden waar je als notaris rekening mee moet houden, namelijk de informatieplicht bij eigendomsoverdracht.

Wie een beschermd monument koopt of verwerft via schenking, kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een verlaging van de verkooprechten of de schenkbelasting.

Opgelet: Sinds 1 januari 2023 is de meldingsplicht bij eigendomsoverdracht en verkoop- of schenkbelasting opgeheven.