Plant een bouwheer beheers-, onderhouds- of restauratiewerken aan of in een onroerend goed met erfgoedwaarde? Dan verschilt de procedure (vergunning, melding of toelating) afhankelijk van het statuut van het erfgoed en het soort werken.

Twijfel je welk Vlaams statuut een eigendom met erfgoedwaarde heeft? Is het beschermd of vastgesteld of geen van beide? Ligt de eigendom in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt? We leggen het even voor je uit.

Welke rol speel je als vergunningverlener bij:

Wij streven er naar om over heel Vlaanderen dezelfde aanpak af te leveren bij de adviezen die wij geven en de toelatingen die wij verlenen. De criteria die hier een rol bij spelen, goten we in afwegingskaders. Zo willen we je een beter zicht geven op de manier waarop we aanvragen behandelen en jou ook hulpmiddelen bieden bij het adviseren van bouwheren.