Onderzoek is een van de kerntaken van het agentschap. We voeren niet zomaar onderzoek uit, maar doen dit om het erfgoed te waarderen én om kwaliteitsvolle erfgoedzorg te stimuleren.

Kennisdeling

De zorg voor het erfgoed is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, onderwijsinstellingen, eigenaars en gebruikers, erfgoedzorgers, ... We trachten de verschillende partijen én de kennis met elkaar in contact te brengen. Onder meer door onze kennis digitaal te delen.

De veranderingen en vernieuwingen in de erfgoedzorg vertalen we in nieuwe visies, richtlijnen, afwegingskaders en praktische handleidingen. De resultaten van onze onderzoeksprojecten gieten we in onderzoeksrapporten die we digitaal ter beschikking stellen voor de hele sector. Je kan al deze publicaties raadplegen via OAR, ons Open Publicatie Archief.

In onze bibliotheek in ons hoofdkantoor in Brussel vind je duizenden publicaties over bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed in Vlaanderen en Europa.

Om de kennis, inzichten en ervaringen niet alleen digitaal maar ook fysiek te delen, organiseren we ook discussiemomenten, studiedagen, infosessies, bijscholingsmodules en opleidingen voor de ruime erfgoedsector. Dit gebeurt vaak in samenwerking met verschillende partners. Nieuwe activiteiten worden aangekondigd in onze kalender.

Archeologisch onderzoek

We verwijzen je graag door naar de webpagina's voor archeologen voor meer informatie over: