Wanneer je een project uitwerkt, is het mogelijk dat je te maken krijgt met erfgoed. Wil je nagaan of een bepaalde site erfgoedwaarden heeft, we leggen even voor je uit hoe je dat opzoekt. Gaat het om beschermd erfgoed, dan moet je rekening houden met toelatingsplichten

Weet ook dat je in bepaalde gevallen bij (nieuwbouw)werken een archeologisch vooronderzoek moet laten uitvoeren

Beschermd erfgoed

In het linkermenu kan je navigeren naar: