Voor alle informatie over aankoop, verkoop, beheer, onderhoud en andere werken aan sites met erfgoedwaarde, verwijzen we naar de informatie voor eigenaars en beheerders op deze website. Je vindt er ook informatie over premies en de premiepercentages voor lokale besturen. 

Hou er ook rekening mee dat je in bepaalde gevallen bij (nieuwbouw)werken, wegenwerken en nieuwe ontwikkelingen een archeologisch vooronderzoek moet laten uitvoeren

Als administratieve overheid moet je trouwens bij werken en andere activiteiten rekening houden met de zorg- en motiveringsplicht.