Depots kunnen een erkenning als onroerenderfgoeddepot aanvragen. Het Onroerenderfgoeddecreet omschrijft zo'n depots als bewaarplaatsen met een onderzoekersruimte waar in aangepaste gecontroleerde omstandigheden archeologische ensembles, archeologische artefacten of onderdelen van beschermd erfgoed uit het Vlaams Gewest worden bewaard en beheerd.

Een onroerenderfgoeddepot bewaart dus meer dan archeologische vondsten. Het kan bijvoorbeeld ook (tijdelijk) losse onderdelen van een monument bewaren tijdens een langdurige restauratiecampagne.

Door depots te erkennen, willen we de werking van bestaande depots versterken. We stimuleren samenwerking tussen erkende depots door ze in te schakelen in een depotnetwerk, uitgebouwd door de Vlaamse overheid en de provincies. Binnen dat netwerk kan elk depot een eigen, specifiek profiel bepalen.

Via het linkermenu kan je navigeren naar de webpagina's met meer informatie over de taken en bevoegdheden, de erkenningsprocedure, opvolging, ...