Inwoners met algemene vragen over onroerend of varend erfgoed kan je in eerste instantie doorverwijzen naar onze website, naar het luik voor eigenaars en beheerders. Zoekt iemand informatie over een specifiek erfgoeditem, dan verwijs je ze best door naar het Geoportaal en de Inventaris voor het Onroerend Erfgoed

Eigenaars van beschermd onroerend en varend erfgoed die plannen hebben om werken uit te voeren, kan je doorverwijzen naar de erfgoedconsulenten in onze regionale diensten. Het is immers belangrijk dat een eigenaar reeds in een vroeg stadium in vooroverleg gaat met een consulent.

Wij bieden ook verschillende publicaties aan die nuttig kunnen zijn voor eigenaars en beheerders. Onze thematische folders zijn digitaal raadpleegbaar via de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid. (zoeken op het thema "onroerend erfgoed") Eigenaars kunnen daar ook een gratis papieren exemplaar bestellen. Lokale besturen die onze folders in hun kantoren ter beschikking willen stellen, kunnen ze op diezelfde website in bulk kosteloos bestellen. Onze andere publicaties (zoals handleidingen, afwegingskaders, richtlijnen en onderzoeksrapporten) zijn raadpleegbaar via ons Digitaal Open Archief. Een overzicht van onze recentste publicaties vind je hier.

Sommige steden en gemeenten nemen de taak op zich om het herkenningsteken voor beschermd erfgoed te promoten bij de eigenaars op hun grondgebied. Het witte herkenningsteken met de gele driehoekige punt rechtsonder moet deze beschermingen beter kenbaar en herkenbaar maken. Lokale besturen kunnen een bestelling plaatsen voor meerdere herkenningstekens bij het agentschap.  Stuur een mailtje met de namen en adressen van het erfgoed en het verzendadres en wij sturen de bordjes kosteloos op.