Vaststellen van een inventaris van bouwkundig of landschappelijk erfgoed 

Vanaf 1 januari 2023 hebben erkende onroerenderfgoedgemeenten de bevoegdheid inventarissen van bouwkundig en landschappelijk erfgoed op hun grondgebied vast te stellen en er toelatingsplichten aan te koppelen. Onroerenderfgoedgemeenten kunnen autonoom beslissen welk erfgoed zij in die vastgestelde inventarissen opnemen. De vaststelling van deze inventarissen is niet verplicht. De laatste (Vlaamse) vaststelling blijft gelden zolang de betrokken lokale erkende instanties zelf niet vaststellen.  

De Vlaamse overheid blijft ook na 2023 bevoegd voor het vaststellen van het varend erfgoed, de landschapsatlas en de archeologische zones. 

Wil je als onroerenderfgoedgemeente zelf een inventaris vaststellen, dan vind je hier de nodige informatie: 

Ondersteuning bij het vaststellen 

Vanaf 2023 zetten wij volop in op de begeleiding van onroerenderfgoedgemeenten die hun inventarissen willen vaststellen. We voorzien inhoudelijke en technische hulp in de vorm van handleidingen, vormingen, infosessies en een contactpunt voor vragen.