Om onroerend erfgoed goed te kunnen beheren, is het belangrijk om na te denken over de ambities die je wilt verwezenlijken op langere termijn.

Er bestaan enkele instrumenten die je hierbij kunnen helpen:

  • Een beheersplan is een document waarin je jouw visie op het beheer van je beschermd erfgoed uitlegt en vastlegt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn. Een beheersplan heeft een doorlooptijd van 24 jaar. Voor werelderfgoed gelden enkele bijkomende aandachtspunten.
  • Voor beschermd varend erfgoed kan je, gelijkaardig aan een beheersplan voor beschermd onroerend erfgoed, een beheersprogramma (laten) opstellen.
  • Stel je jouw beschermd erfgoed actief en op regelmatige basis open voor het publiek, dan kan je een erkenning als open erfgoed aanvragen.
  • Zijn er meerdere zakelijkrechthouders of beheerders betrokken bij het onroerend erfgoed? Dan is de oprichting van een beheerscommissie de aangewezen manier om samen na te denken over het beheer van het goed.
  • Voor elk beschermd gebouw dat gebruikt wordt voor de erkende eredienst (uitgezonderd kathedralen) moet een kerkenbeleidsplan opgesteld worden. Een kerkenbeleidsplan is een voorwaarde om een verhoogde erfgoedpremie te krijgen.