De zorg voor onroerend erfgoed is er in Vlaanderen altijd op gericht geweest om de erfgoedwaarden en de eraan verbonden materiële kenmerken van het erfgoed te bewaren. Willen we vandaag duurzaam omgaan met onze omgeving en de beschikbare open ruimte respecteren, dan moeten we ook oog hebben voor andere ontwikkelingen en noden van de samenleving. 

Een belangrijke pijler voor een moderne onroerenderfgoedzorg is het verzekeren van de continuïteit in het gebruik. Het is logisch dat de functie en betekenis van een beschermde site evolueren in de tijd.  Een herbestemming of openstelling kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling van een gebouw en zijn betekenis voor de samenleving vandaag en in de toekomst. Het garandeert dat het erfgoed aan toekomstige generaties wordt doorgegeven. Erfgoedgebouwen opnieuw gebruiken, is niet alleen duurzaam en zinvol vanuit ruimtelijke argumenten. De aanwezigheid van erfgoed draagt ook bij tot de kwaliteit van de leefomgeving en heeft het potentieel om mensen met elkaar te verbinden tot ‘erfgoedgemeenschappen’.

Wij beschouwen het als onze opdracht om de duurzame ontwikkeling van sites op een doordachte manier te begeleiden. We doen dit vanuit de doelstelling de erfgoedwaarden afleesbaar te houden en een positieve, maatschappelijke waardering in de toekomst te verzekeren door op zoek te gaan naar de toleranties voor verandering. Materiële aanpassingen zijn eigen aan deze evolutie. Deze aanpassingen moeten dan ook niet a priori omkeerbaar te zijn.

Een herbestemming voegt een hoofdstuk toe aan een al geschreven verhaal. Bij herbestemmingsprojecten moet tijd gemaakt worden om ieders doelstellingen en noden met elkaar af te stemmen en in een brede, maatschappelijke context te plaatsen. Wij staat open voor ontwerpen die een meerwaarde betekenen voor het erfgoed, en zijn toekomst op een kwaliteitsvolle en duurzame manier verzekeren.

In het menu links vind je meer informatie en enkele praktische hulpmiddelen die je kunnen helpen bij jouw herbestemmingsproject.

Deze websites kunnen je ook interesseren: