In de zorg voor onroerend erfgoed sta je er niet alleen voor. De Vlaamse overheid ondersteunt je bij je inspanningen met premies, leningen en andere financiële voordelen. Wat mogelijk is, hangt af van het type activiteit en het soort erfgoed.

Twijfel je welk Vlaams statuut je eigendom met erfgoedwaarde heeft? Is het beschermd of vastgesteld of geen van beide? We leggen het even voor je uit.

Financiële ondersteuningsmogelijkheden opgedeeld per type activiteit

De informatie is opgedeeld volgens de activiteit of het soort werken dat je wilt uitvoeren: kleine herstellingswerken, een herbestemming, de energieprestatie verbeteren, … Per activiteit krijg je een overzicht van de mogelijke financiële ondersteuning  en fiscale voordelen waarvoor je erfgoed in aanmerking kan komen. Maak je keuze in het linkermenu.

Overzicht van alle ondersteuningsmogelijkheden

Zoek je het aanvraagformulier voor een lening, informatie over de uitbetaling van een bepaalde premie of een bepaalde vermindering, dan kan je ook rechtstreeks naar het juiste type ondersteuning navigeren. Maak je keuze in het linkermenu.

Overzicht van alle financiële ondersteuningsmogelijkheden in één folder

Folder met kort overzicht van alle verschillende vormen van financiële ondersteuning en fiscale voordelen die de Vlaamse overheid aanbiedt bij aankoop, onderhoud of restauratie van onroerend erfgoed.

Andere ondersteuningsmogelijkheden

Niet alleen de Vlaamse overheid biedt ondersteuning aan eigenaars en beheerders van erfgoed. Ook heel wat steden, gemeenten en provincies bieden premies of andere financiële ondersteuning aan voor het behoud en beheer van erfgoed op hun grondgebied. Neem daarvoor contact op met de stedenbouwkundig ambtenaar van jouw gemeente of stad.

Er zijn nog andere instanties die alternatieve financiëring aanbieden: