Ik wil inventariseren

Een inventaris bouwkundig of landschappelijk erfgoed opmaken 

Alle steden en gemeenten zijn sinds 2017 bevoegd voor het inventariseren van bouwkundig en landschappelijk erfgoed op hun grondgebied. Erkende onroerenderfgoedgemeenten zijn zelfs verplicht om bouwkundig en landschappelijk erfgoed in hun gemeente te inventariseren. Andere steden en gemeenten nemen deze taak vrijblijvend op, overeenkomstig het lokale erfgoedbeleid. Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) kunnen steden en gemeenten ondersteunen bij het inventariseren. 

De Vlaamse overheid kan de bouwkundige en landschappelijke inventarissen nog aanvullen bij onderzoek in het kader van het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid. Het inventariseren van archeologisch en varend erfgoed en van landschappelijke gehelen blijft de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. 

Het agentschap deelt de jarenlang opgebouwde kennis en expertise rond inventarisatie van bouwkundig en landschappelijk erfgoed graag met de lokale besturen. Hoe je start met een inventaris bouwkundig of landschappelijk erfgoed, leggen we je uit op deze webpagina

Een inventaris invoeren of bewerken op de inventariswebsite 

Vanaf 2023 kunnen alle steden en gemeenten hun inventarisgegevens van bouwkundig en landschappelijk erfgoed zelf invoeren of bewerken, rechtstreeks in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed.  

Op die website zijn de inventarissen van het onroerend erfgoed in Vlaanderen gepubliceerd. Na het ondertekenen van een gebruikersovereenkomst, kan een lokaal bestuur deze inventariswebsite mee aanvullen en updaten voor het bouwkundig en landschappelijke erfgoed op hun grondgebied. 

Een inventaris verankeren in het lokaal onroerenderfgoedbeleid 

De opname van een goed in een wetenschappelijke inventaris heeft op zich geen juridische gevolgen. Er zijn geen rechten of plichten verbonden aan de opname van een goed in een wetenschappelijke inventaris. Via een beschermings- of vaststellingsbesluit, een RUP of een gemeentelijke verordening kunnen er wel juridische gevolgen gekoppeld worden aan geïnventariseerd erfgoed.  

Meer informatie over het verankeren van een inventaris in het lokaal erfgoedbeleid vind je hier: