Overweeg je om een onroerend goed met erfgoedwaarde aan te kopen? Proficiat, wonen of werken in een goed met erfgoedwaarde is bijzonder! Neem even de tijd om je goed te informeren. Als eigenaar of beheerder van een beschermd goed of goed uit een vastgestelde inventaris heb je immers te maken met bepaalde rechten en plichten. Tegelijkertijd kan je onder bepaalde voorwaarden rekenen op financiële steun en fiscale voordelen.  

Wist je trouwens dat de verkoper, verhuurder en notaris een informatieplicht hebben? In de aktes of overeenkomst dienen zij te vermelden dat een goed beschermd is of opgenomen is in een vastgestelde inventaris en welke de juridische gevolgen zijn. Deze informatieplicht is niet van toepassing op schenkingen. 

Welk statuut heeft mijn eigendom?

Belangrijk is om eerst na te gaan welk erfgoedstatuut het goed heeft. Hoe zoek je op welk erfgoedstatuut je eigendom met erfgoedwaarde heeft? Is het beschermd of vastgesteld of geen van beide? En wat betekent dat precies? We leggen uit hoe je dit opzoekt en wat de verschillende erfgoedstatuten zijn.

Welke juridische gevolgen zijn er verbonden aan dat statuut?

Wat zijn de juridische gevolgen als:

Is je onroerend goed louter opgenomen in een wetenschappelijke inventaris, dan zijn hier geen rechten en plichten aan verbonden. De aanwezige erfgoedwaarden geven een goed echter een uniek karakter. Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden om de erfgoedwaarden te verzoenen met modern comfort en duurzaam beheer. Sommigen steden, gemeenten en zelfs provincies bieden bovendien financiële ondersteuning aan eigenaars en beheerders voor het behoud en beheer van waardevol niet-beschermd erfgoed.