Overweeg je om een onroerend goed met erfgoedwaarde aan te kopen? Proficiat, wonen of werken in een goed met erfgoedwaarde is bijzonder! Toch is het belangrijk op vooraf de voor- en nadelen goed tegenover elkaar af te wegen. Als eigenaar of beheerder van een beschermd goed of goed uit een vastgestelde inventaris heb je immers te maken met bepaalde rechten en plichten. Tegelijkertijd kan je onder bepaalde voorwaarden rekenen op financiële steun en fiscale voordelen. Belangrijk is om eerst goed na te gaan welk erfgoedstatuut het goed nu juist heeft.

Welk statuut heeft mijn eigendom?

Twijfel je welk Vlaams statuut je eigendom met erfgoedwaarde heeft? Is het beschermd of vastgesteld of geen van beide? We leggen het even voor je uit.

Welke juridische gevolgen zijn er verbonden aan dat statuut?

Wat zijn de juridische gevolgen als:

Is je onroerend goed louter opgenomen in een wetenschappelijke inventaris, dan zijn hier geen rechten en plichten aan verbonden. De aanwezige erfgoedwaarden geven een goed echter een uniek karakter. Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden om de erfgoedwaarden te verzoenen met modern comfort en duurzaam beheer. Sommigen steden, gemeenten en zelfs provincies bieden bovendien financiële ondersteuning aan eigenaars en beheerders voor het behoud en beheer van waardevol niet-beschermd erfgoed. 

Het agentschap Onroerend Erfgoed is enkel bevoegd voor beschermd onroerend erfgoed. Heb je vragen over erfgoed dat is opgenomen in een wetenschappelijke of vastgestelde inventaris?  Neem dan contact op met de dienst omgeving van je stad of gemeente. Zij zijn bevoegd om je hierin te adviseren en bij hen kan je de nodige vergunningen aanvragen.

Sommige steden en gemeenten zijn aangesloten bij een intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). Je kan bij de meeste van deze diensten aankloppen voor advies of ondersteuning. In dit overzicht kan je nagaan of jouw gemeente aangesloten is bij een IOED.

Varend erfgoed

Ook aan de aankoop van vastgesteld of beschermd varend erfgoed zijn enkele voordelen en juridische gevolgen verbonden.