Plan je beheers-, onderhouds- of restauratiewerken aan of in een onroerend goed of aan een beschermd vaartuig? Dan verschilt de procedure afhankelijk van het statuut van je erfgoed en het soort werken dat je wilt uitvoeren.  

Twijfel je welk Vlaams statuut je eigendom met erfgoedwaarde heeft? Is het beschermd of vastgesteld of geen van beide? We leggen het even voor je uit.

De procedures per soort erfgoed

Voorbereiding van je aanvraag

Voor je een dossier indient om een vergunning of toelating aan te vragen voor werken aan beschermd erfgoed, raden we je aan om met de erfgoedconsulent in vooroverleg te gaan om de geplande werken te bespreken. Zo kan je je aanvraag optimaal voorbereiden. Meer informatie over het vooroverleg vind je hier. De consulent zal je ook informatie geven over een goede en volledige dossiersamenstelling

Misschien overweeg je om eerst een bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren over je pand. Alle informatie over dit onderzoek en een modelbestek om een passende opdracht uit te schrijven vind je op deze pagina.

Uiteraard streven wij er naar om over gans Vlaanderen dezelfde aanpak af te leveren bij de adviezen die wij geven en de toelatingen die wij verlenen. De criteria die hier een rol bij spelen, goten we in afwegingskaders. Zo willen we je een beter zicht geven op de manier waarop we je aanvraag behandelen.

Verder geven we je ook enkele tips om een goede ontwerper of uitvoerder aan te stellen

Energiebesparende maatregelen en beschermd erfgoed

De Vlaamse overheid stimuleert maatregelen om beschermd erfgoed zo goed mogelijk te laten voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB) en de Vlaamse Wooncode. We bundelden alle informatie in een rubriek over duurzaamheid en energiebesparende maatregelen.