Op deze pagina vind je een overzicht van alle handleidingen, afwegingskaders en richtlijnen die het agentschap aanbiedt ter ondersteuning van het uitvoeren van een lokaal erfgoedbeleid. We maakten hier een uitgebreide selectie van de meest gebruikte handleidingen over inventariseren, waarderen, beheren en adviseren van onroerend erfgoed, specifiek voor lokale overheden, erkende onroerenderfgoedgemeenten en IOED’s. 

Voor een volledig overzicht van alle publicaties van het agentschap, verwijzen we graag naar het Open Archief (OAR). Het doel van OAR is om alle publicaties van het agentschap Onroerend Erfgoed en zijn voorgangers in digitale vorm aan te bieden. Zo willen we de kennis over het onroerend erfgoed en de onroerenderfgoedzorg maximaal verspreiden en het draagvlak voor erfgoed vergroten. Op onze website vind je ook een overzicht van de meest recente publicaties. Vormingen en opleidingen die georganiseerd worden, vind je terug in de agenda