Informatieplicht bij eigendomsoverdracht

De informatieplicht geldt voor beschermd onroerend erfgoed en goederen opgenomen in een vastgestelde inventaris. Bij beschermde goederen geldt de informatieplicht zowel bij voorlopige als bij de definitieve beschermingen als monument, stads- of dorpsgezicht, (cultuurhistorisch) landschap of archeologische site of zone. Let op! Definitief aangeduide ankerplaatsen worden ook beschouwd als vastgestelde items in de inventaris Landschapsatlas. Voor aangeduide ankerplaatsen geldt dus ook een informatieplicht.

Wil een eigenaar een goed of een deel ervan dat voldoet aan één van de bovenstaande statuten verkopen of verhuren voor meer dan 9 jaar? Of inbrengen in een vennootschap, een erfpacht- of opstalrecht vestigen of overdragen of de eigendom op een andere manier overdragen? Dan moet je in de aktes of overeenkomst vermelden dat het een goed is opgenomen in een vastgestelde inventaris of beschermd is en welke de rechtsgevolgen zijn. De informatieplicht is niet van toepassing op schenkingen.

Bij een beschermd onroerend goed, moet je ook in de publiciteit over de verkoop of verhuur vermelden dat het goed beschermd is en welke rechtsgevolgen daaraan verbonden zijn. Je vermeldt een bescherming dus ook op de immowebsites waarop het goed wordt aangeboden.

Het erfgoedstatuut opzoeken

Via het Perceelrapport Onroerend Erfgoed kan je gemakkelijk opzoeken welke erfgoedstatuten een onroerend goed heeft. Het Perceelrapport is een PDF-bestand met een overzicht van de erfgoedzones met juridische gevolgen voor een bepaald perceel. Het rapport kan gedownload worden via een zoekactie op het Geoportaal en vermeldt de datum van raadpleging. De gegevens in het rapport zijn een momentopname van de situatie op het moment van de opvraging.

Surf naar het Geoportaal en kies in de pop-up voor het profiel met de focus op juridische gevolgen. Krijg je geen pop-up? Kies dan bovenaan in de menubalk bij ‘Profielen’ voor ‘Juridische gevolgen’. Navigeer via de kaart of de zoekfunctie naar een bepaald perceel. Klik op de kaart op het perceel in kwestie en klik in het pop-upvenster op de knop ‘Download Perceelrapport’.

Meer uitleg over de informatieplicht en enkele voorbeeldformuleringen die je kan gebruiken in publiciteit en aktes, vind je in dit document.

Sinds 1 januari 2023 is er geen meldingsplicht meer van toepassing bij de verkoop van beschermd of vastgesteld erfgoed.